Vikten av att planera kan inte nog understrykas. Till och med när det kommer till små saker i privatlivet brukar det löna sig att vara noga med planerna. På ett företag är det grunden för att lyckas. Du måste lägga upp en långsiktig plan för verksamheten. Sedan är det dags för delmålen, de som du kan nå fram till lite snabbare. Men även varje projekt har en plan som grund. För att göra.. Read More